Rupert Grint รูเพิร์ต กรินต์

Rupert Alexander Lloyd Grint เกิดวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2531 เป็นนักแสดง ชาวอังกฤษ ก่อนหน้านั้น เขาเคยแสดง ละครเวทีในโรงเรียน และ ในชมรม ละครเวที ท้องถิ่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544-2554  มีชื่อเสียงจาก บท รอน วีสลีย์ หนึ่งในตัวละครหลักจากภาพยนตร์ ชุด แฮร์รี่ พอตเตอร์ Rupert Grint ได้รับเลือกให้เล่น บทรอน วีสลีย์เมื่ออายุ 11 ขวบ Rupert Grint ในช่วงวัยเด็ก กรินต์ เป็นคนพูดมาก คุยเก่ง จึงสังเกตได้ว่า เขากำลังเข้าสู่วัยรุ่น และ ก็ต้องสอบการเรียน ของอังกฤษจึงทำให้เครียด ทำให้ตาโหล เวลาถ่ายรูปมา จะโทรมๆ ไม่สดใส กรินต์ ไม่มีเวลาไปตัดผม จึงไว้ผมยาว จนกระทั่ง เข้าตาผู้กำกับ เพราะ …