TDRI มองโลกหลังโควิดเพิ่มความเหลื่อมล้ำ-หนี้ครัวเรือนสูง-โครงสร้างศก.เปลี่ยน

TDRI มองโลกหลังโควิดเพิ่มความเหลื่อมล้ำ-หนี้ครัวเรือนสูง-โครงสร้างศก.เปลี่ยน

นาย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัย เพื่อการพัฒนา ประเทศไทย (TDRI)

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง เศรษฐกิจไทย หลังโควิด ภายใน งานสัมมนา SEC Capital

Market Symposium 2021 ว่า แต่ละ ประเทศจะถึงโลกหลังโควิด ไม่พร้อมกัน ซึ่งขึ้น

อยู่กับ การฉีดวัคซีน และ อัตราการติดเชื้อ โควิด-19 อย่าง ประเทศสหรัฐฯ,

อเมริกาเหนือ, ยุโรปตะวันตก ฉีดวัคซีน ได้เร็ว ขณะที่ไทยเอง ก็มีการฉีดวัคซีน แต่จาก

ประมาณการ ของ The Economist มองว่า ไทยจะฉีดวัคซีน ได้ครอบคลุม ประชากร

ทั้งหมด ได้ในปี 65

 

อย่างไรก็ตาม หากประเมินทั่วโลก น่าจะสามารถจัดการกับ การระบาดของ โควิด ได้

พร้อมกัน ได้ราวปี 68 ซึ่ง ก็คาดหวังว่า ไทยจะเข้าสู่ โลกหลังโควิด ได้เร็วกว่านั้น

 

สำหรับ ทิศทางเศรษฐกิจโลก และ ไทย ในปีนี้ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ได้

ปรับประมาณการณ์เศรษฐกิจ ในหลายประเทศลง อย่าง สหรัฐ และ จีน จากการระบาด

ของ โควิด-19 รวมถึง อินเดีย ขณะเดียวกัน มีการปรับประมาณการณ์ เศรษฐกิจขึ้นใน

ประเทศยุโรป ตะวันออก ส่วนไทย ได้ปรับลดลง จากผลของการระบาด ระลอกใหม่

โดยคาด เศรษฐกิจไทย จะเติบโตได้ ราว 1% ในปีนี้ และ คาดจะฟื้นตัวกลับมา ได้ในปี

65 จากฐานที่ต่ำ ในปีนี้

 

ทั้งนี้ โลกหลัง โควิด-19 กับ เศรษฐกิจไทยนั้น จะมี 2 สิ่งที่ทิ้งไว้ คือ 1. การเพิ่มความ

เหลื่อมล้ำ หลัง โควิด-19 ส่งผลกระทบ ต่อหลายธุรกิจ ปิดตัวลง ทำให้มีคนส่วนหนึ่ง

ว่างงาน โดยไทย ถือว่า มีอัตราการว่างงาน ค่อนข้างต่ำ ราว 1% แต่เมื่อ โควิด-19

ระบาดจนถึง ปัจจุบัน ได้ทำให้ อัตราการว่างงาน ปรับตัวสูงขึ้นเป็น 2% หรือ เพิ่มขึ้น

เป็น2 เท่า ของอัตราการว่างงานปกติ

 

2. โควิด ยังเพิ่มหนี้ครัวเรือน ของไทย ทั้งหนี้เอกชน และ ภาครัฐ โดยภาครัฐ ได้มีการ

ปรับเพิ่มเพดานหนี้ เป็น 70% ของ GDP แต่ไม่ได้ เป็นกังวลมากนัก เนื่องจาก เมื่อ

เศรษฐกิจฟื้น ก็ยังสามารถ เก็บภาษีเพิ่มได้ แต่สิ่งที่กังวล คือ หนี้ครัวเรือน ทั้งหนี้

ซื้อบ้าน ซื้อรถ หนี้กองทุนเงิน ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.), หนี้ทำธุรกิจ ส่วนตัวต่างๆ

หากเศรษฐกิจ ยังไม่สามารถฟื้นตัว ได้เร็ว ส่วนนี้ จะเป็นสิ่งที่น่ากังวล มากที่สุด

 

ด้านตลาดทุนไทย ตลอด 2 ปีที่เกิด โควิด-19 (ต.ค.62-ต.ค.64) มองว่า โควิดได้

เปลี่ยนหน้าตาของตลาดทุนไทย โดยเฉพาะ ดัชนีตลาดหุ้นไทย หรือ SET Index แม้จะ

กลับมา อยู่ในระดับ ใกล้เคียงเดิม คล้ายกับ ตลาดหุ้นสิงค์โปร แต่หาก เทียบกับตลาด

อื่น ในภูมิภาคเอเชีย อย่างเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ที่การเติบโต ของตลาดหลักทรัพย์ เพิ่มขึ้น

ตลอด 2 ปี ราว 30-40% ตลาดหุ้นไทย ยังมีการเติบโต ในระดับต่ำ

 

ขณะที่ เมื่อมองดูการเติบโต ของบริษัท จดทะเบียนไทย บริษัทที่ควรจะเติบโต ได้มากๆ

อย่าง เทคโนโลยีสารสนเทศ และ ICT กลับเติบโต ได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย และ ต่ำกว่ามาก

เมื่อเทียบกับบริษัท ในต่างประเทศ ที่หุ้นเติบโต อย่างก้าวกระโดด รวมถึง ท่องเที่ยว

แม้ ไทยมีการทยอยเปิดประเทศ เปิดเมือง แต่มองว่าอาจจะเร็วไปเล็กน้อย 1-2 เดือน

กับอัตราการฉีดวัคซีนที่ยังล้าช้าอยู่ ขณะเดียวกันยังมีปัจจัยลบ จากประเทศจีน ซึ่งเป็น

นักท่องเที่ยวกลุ่มหลัก ได้มีมุมมองออกไปอีกด้าน เห็นได้จาก การสร้างศูนย์กักตัวใน

กวางโจว ที่มีเตียง มีห้องพัก และ ยังกระจายไป ในเมืองต่างๆ ซึ่งแปลว่า จีนยังไม่

พร้อมเปิดประเทศ และ พยายามควบคุมการ ติดเชื้อให้เป็นศูนย์ แตกต่างจากหลาย

ประเทศที่ ยกเลิกนโยบายเหล่านี้ไปแล้ว ผลกระทบที่จะเกิด ขึ้นคือ เมื่อจีนไม่พร้อม ที่จะ

เปิดประเทศ และปล่อยให้ประชาชนออกมาท่องเที่ยวในประเทศต่างๆ รวมถึงไทย ภาค

การท่องเที่ยว ก็น่าจะยังต้อง ใช้เวลาอีก 1 ปี ในการฟื้นตัว กลับมา

 

อีกทั้ง การเดินทาง การบริโภค ก็จะได้ รับผลกระทบต่อเนื่อง หลังภาค การท่องเที่ยว

ยังไม่ฟื้นตัว ซึ่งจะมีผล ต่ออีกหลายสาขา โดยเฉพาะ ภาคอสังหาริมทรัพย์ ในส่วน ของ

พื้นที่ว่าง ของสำนักงาน ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจาก คนมีวิถีชีวิตที่

ทำงานจาก ที่บ้านมากขึ้น

 

ส่วนบริษัท ที่สามารถเติบโต ได้ดีกว่าค่าเฉลี่ย ได้แก่ การเกษตร และ อุตสาหกรรมการ

ผลิต จากการส่งออก ยังไปได้ดี และ ราคาสินค้า ที่สูงขึ้น ซึ่งจากภาพดังกล่าว ทำให้

เศรษฐกิจของไทย ยังไม่แย่ มากนัก เนื่องจาก มีการกระจายความเสี่ยง ในหลายธุรกิจ

ประกอบกับ ยังมีบริษัทที่เติบโต จากได้รับอานิสงค์ จาก โควิด และ การเข้าสู่โลกหลัง

โควิด คือ การรักษาพยาบาล, การบริการสุขภาพทางไกล เป็นต้น

 

“หลัง โควิด โลกคงหน้าตา ไม่หมือนเดิม เนื่องจาก โควิด ได้มาเปลี่ยนแปลง

โลก ไปในหลายด้าน ทั้ง เร่งการเปลี่ยนแปลงบางด้านให้เร็วขึ้น การใช้ไอที

การใช้ออนไลน์ ทำให้เกิด ความเหลื่อมล้ำ สูงขึ้น เกิดหนี้ครัวเรือน สูงขึ้น

ฉะนั้น โครงสร้างเศรษฐกิจ คงไม่เหมือนเดิม แต่ทุกการเปลี่ยนแปลง มีทั้ง

ความเสี่ยง และ โอกาส” นายสมเกียรติ กล่าว

 

บาคาร่าทดลอง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น