เมืองสุดสวย ประเทศลิทัวเนีย

เมืองสุดสวย ประเทศลิทัวเนีย ประเทศในทวีปยุโรปเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวหลาย ๆ คน เพราะนอกจากจะมีบรรยากาศและทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วยังเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบยุโรปที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกด้วย สำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังมองหาเส้นทางท่องเที่ยวยุโรปแบบแปลกใหม่ แนะนำประเทศลิทัวเนีย ประเทศเล็กๆ เงียบสงบแต่เต็มไปด้วยเสน่ห์อันน่าหลงใหล ความโดดเด่นของลิทัวเนียคือสถาปัตยกรรมแบบยุโรปและธรรมชาติที่สวยงาม ที่นี่เต็มไปด้วยปราสาท ป่าเขาและทะเลสาบ จึงได้รับฉายาว่าดินแดนทะเลสาบและปราสาทเก่าล่าแสงเหนือ นอร์เวย์

เมืองสุดสวย ประเทศลิทัวเนีย

วิลนีอุส (Vilnius)

วิลนีอุส (Vilnius)

วิลนีอุสคือเมืองหลวงของประเทศลิทัวเนีย เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและได้รับฉายาว่าเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมยุโรป ด้วยประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ยาวนานและความสำเร็จในการอนุรักษ์อาคารบ้านเรือนแบบยุโรปดั้งเดิมให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ มีเทือกเขาและป่าไม้ล้อมรอบ มีแม่น้ำเนริส (Neris) และแม่น้ำวิลเนีย (Vilnia) ไหลผ่าน บรรยากาศภายในตัวเมืองเย็นสบายและร่มรื่น ทำให้วิลนีอุสเป็นที่ต้องตาตรึงใจของนักท่องเที่ยวได้ไม่ยาก

โบสถ์เซนต์แอน (St.Ann’s Church)

เมืองวิลนีอุสมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่หลายแห่ง เช่น โบสถ์เซนต์แอน (St.Ann’s Church) โบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกขนาดใหญ่ สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เป็นสถาปัตยกรรมโกธิคที่สวยงามที่สุดในลิทัวเนียและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก เดิมเคยเป็นโบสถ์ไม้แต่ในปัจจุบันได้รับการบูรณะใหม่โดยใช้หินและอิฐเป็นโครงสร้างหลักแทน

มหาวิหารแห่งวิลนีอุส (Vilnius Cathedral)

มหาวิหารแห่งวิลนีอุส (Vilnius Cathedral) มหาวิหารขนาดใหญ่ที่สุดในลิทัวเนีย สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1251 เดิมเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิคแต่ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นแบบคลาสสิคในเวลาต่อมา ภายในวิหารนอกจากจะเป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแล้ว ยังเป็นสถานที่จัดแสดงภาพวาดเก่าแก่ในช่วงปลายศตวรรษที่ 14 อีกด้วย

ปราสาทเจดิมินาส (Gediminas Tower)

ปราสาทเจดิมินาส (Gediminas Tower) ปราสาทเก่าแก่ของเมืองที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 – 14 ตัวปราสาทตั้งอยู่บนเนินเขา สร้างจากอิฐสีแดง มีลักษณะเหมือนหอคอย นอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์แล้วยังเป็นจุดชมวิวเมืองวิลนีอุสมุมสูงที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองอีกด้วย

ยอดเขาไม้กางเขนสามอัน (Three Crosses)

ยอดเขาไม้กางเขนสามอัน (Three Crosses) อนุสาวรีย์รูปไม้กางเขนสามอันขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนยอดเทราไก (Trakai Island Castle)ขาในเมืองวิลนีอุส สัญลักษณ์สำคัญของศาสนาคริสต์ซึ่งเป็นอนุสาวรีย์เตือนความทรงจำเกี่ยวกับเหตุการณ์ทรมานนักบวชที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนา ก่อนที่ศาสนาคริสต์จะกลายมาเป็นศาสนาประจำชาติของประเทศลิทัวเนีย

ทราไก (Trakai)

ทราไก (Trakai)

ทราไกเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศลิทัวเนียก่อนเมืองวิลนีอุส เมืองเล็กๆ แห่งนี้เป็นเมืองแห่งปราสาทและทะเลสาบที่แท้จริง เพราะถึงจะมีพื้นที่เพียง 400 ตารางกิโลเมตรโดยประมาณ แต่เมืองทราไกก็มีทะเลสาบมากถึง 200 แห่ง เรียกได้ว่าเดินไปทางไหนก็จะรู้สึกเย็นสบายและสดชื่นเพราะลมเย็นๆ ที่พัดมาจากทะเลสาบแน่นอน นอกจากทะเลสาบและปราสาทเก่าแก่แล้ว อีกหนึ่งความโดดเด่นของทราไกก็คืออาคารบ้านเรือนสไตล์คาเรม (Karaim) แบบบ้านชั้นเดียวมีห้องใต้หลังคา ทาสีสันสดใสสะดุดตา ซึ่งเป็นแบบบ้านโบราณที่รัฐบาลลิทัวเนียอนุรักษ์เอาไว้

ปราสาททราไก (Trakai Island Castle)

เมืองทราไกมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่หลายแห่ง เช่น ปราสาททราไก (Trakai Island Castle) ปราสาทบนเกาะกลางทะเลสาบกาล์ฟที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 ตัวปราสาทสร้างขึ้นจากอิฐสีส้ม โอบล้อมด้วยต้นไม้เขียวขจีและทะเลสาบ มีสะพานไม้เชื่อมกับอีกฝั่งไว้เพื่อให้เดินข้ามไปมาได้ ภายในปราสาทจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ประวัติความเป็นมาของปราสาท โบราณวัตถุต่างๆ เช่น บัลลังก์ของกษัติริย์และพระราชินีสมัยที่ทราไกยังเป็นเมืองหลวงของลิทัวเนีย ปราสาททราไกเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทีสวยงามและโรแมนติกที่สุดในลิทัวเนียเลยทีเดียว

ทะเลสาบกาล์ฟ (Lake Galves)

ทะเลสาบกาล์ฟ (Lake Galves) คือทะเลสาบขนาด 30 ตารางกิโลเมตรซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในทราไกและมีเกาะแก่งอยู่ภายในทะเลสาบมากถึง 21 เกาะ กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวนิยมทำที่นี่ก็คือการปั่นจักรยานชมเมือง เดินเล่นตามทางเดินริมทะเลสาบ พายเรือหรือล่องเรือรับลมชิลๆ ในทะเลสาบนั่นเอง

เคานาส (Kaunas)

เคานาส (Kaunas)

เคานาสเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากเมืองวิลนีอุสและมีประวัติความเป็นมายาวนาน ในปัจจุบันเคานาสถือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การศึกษา และวัฒนธรรมของประเทศลิทัวเนีย ตัวเมืองมีแม่น้ำเนริส (Neris) และเนมูนัส (Nemunas) ไหลผ่าน เคานาสเป็นเมืองเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และมีผังเมืองที่สวยงามเป็นระเบียบจนได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็น City of Design เมืองแรกของประเทศฝั่งยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก

ปราสาทเคานาส (Kaunas Castle)

เคานาสมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่หลายแห่ง เช่น ปราสาทเคานาส (Kaunas Castle) ปราสาทยุคกลางขนาดใหญ่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในช่วงกลางศตวรรษที่ 14 ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเนมูนัส ตัวปราสาทเป็นอิฐสีส้ม ภายในจัดแสดงแกลเลอรี่ศิลปะภาพถ่ายและภาพวาดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ลิทัวเนีย รวมถึงโบราณวัตถุต่างๆ ที่รวบรวมได้จากภายในปราสาท

โบสถ์เซนต์ไมเคิล (St. Michael the Archangel Church)

โบสถ์เซนต์ไมเคิล (St. Michael the Archangel Church) โบสถ์โรมันคาทอลิกขนาดใหญ่ใจกลางเมืองเคานาส สร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ.1891 – 1895 เป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอไบแซนไทน์ โดดเด่นด้วยหลังคารูปโค้งและโดมขนาดใหญ่ ผู้คนนิยมมาเดินเล่น นั่งเล่นบริเวณโบสถ์เซนต์ไมเคิล เพราะนอกจากบรรยากาศสงบแล้วยังร่มรื่นและสวยงาม

อารามและโบสถ์พาเซลิส (Pazaislis Monastery and Church)

อารามและโบสถ์พาเซลิส (Pazaislis Monastery and Church) กลุ่มอารามและโบสถ์สถาปัตยกรรมแบบอิตาเลียนบาโรคขนาดใหญ่ที่สุดในลิทัวเนีย สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1662 นอกจากจะเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาแล้ว ที่นี่ยังเป็นสถานที่จัดเทศกาลดนตรีหลายๆ งานอีกด้วย

ซาอูเล (Siauliai) เมืองสุดสวย ประเทศลิทัวเนีย

ซาอูเล (Siauliai)

ซาอูเลตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศลิทัวเนีย ตัวเมืองล้อมรอบด้วยแม่น้ำและต้นไม้ เป็นหนึ่งในเมืองเก่าแก่ที่สุดของประเทศที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1236 มีขนาดเล็กและมีบรรยากาศที่เงียบสงบ ภายในเมืองมีสถานที่น่าสนใจ ดังนี้

เนินสุสานไม้กางเขน (Hill of Crosses)

ชาอูเลมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่หลายแห่ง เช่น เนินสุสานไม้กางเขน (Hill of Crosses) เนินเขาที่เต็มไปด้วยไม้กางเขนขนาดต่างๆ ตั้งอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก เป็นสถานที่ที่แสดงถึงความเชื่อของชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก การเริ่มต้นวางไม้กางเขนบนเนินเขานี้มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 โดยชาวเมืองที่ต้องการแสดงออกทางสัญลักษณ์ เรียกร้องอิสรภาพจากการรุกรานของคนภายนอก นอกจากนี้ยังมีกลุ่มคนที่เชื่อว่าการนำไม้กางเขนมาปักที่นี่เป็นวิธีการอธิษฐานขอพรอีกรูปแบบหนึ่งด้วย ในปัจจุบันมีไม้กางเขนอยู่ในบริเวณเนินเขานี้มากกว่าหนึ่งแสนอัน นอกจากไม้กางเขนแล้วยังมีรูปปั้นพระเยซู พระแม่มารี และรูปปั้นทางศาสนาคริสต์อื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก

วิหารเซนต์ปีเตอร์และเซนต์พอล (Siauliai Cathedral of St.Peter and Paul)

วิหารเซนต์ปีเตอร์และเซนต์พอล (Siauliai Cathedral of St.Peter and Paul) วิหารสถาปัตยกรรมยุคเรอเนสซองส์ที่โดดเด่นและสวยงามที่สุดในประเทศลิทัวเนีย ตั้งอยู่ใกล้ๆ กับเนินสุสานไม้กางเขน การไปท่องเที่ยวที่เมืองชาอูเล นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางแบบเดย์ทริปจากเมืองหลวงวิลนีอุสเพราะใช้เวลาการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงเท่านั้น

ดรัสคินินคาอิ (Druskininkai) เมืองสุดสวย ประเทศลิทัวเนีย

ดรัสคินินคาอิ (Druskininkai)

เมืองดรัสคินินคาอิตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศลิทัวเนีย เป็นหนึ่งในเมืองรีสอร์ทและสปาที่ได้รับความนิยมทั้งจากคนลิทัวเนียและนักท่องเที่ยว ตัวเมืองล้อมรอบด้วยป่าไม้ แม่น้ำ ทะเลสาบ น้ำพุใต้ดินและรีสอร์ทแบบสปา ขึ้นชื่อเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและเป็นแหล่งโอโซนชั้นดี คนลิทัวเนียเชื่อว่าน้ำพุใต้ดินที่เมืองดรัสคินินคาอิสามารถรักษาโรคต่างๆ ได้ เช่น โรคเกี่ยวกับผิวหนัง กล้ามเนื้อ และกระดูก นอกจากนี้น้ำแร่จากน้ำพุใต้ดินยังเป็นหนึ่งในของฝากและสินค้าส่งออกที่ขึ้นชื่อสำหรับคนรักสุขภาพอีกด้วย

พิพิธภัณฑ์ดรัสคินินคาอิ

พิพิธภัณฑ์ดรัสคินินคาอิ (Druskininkai Museum) จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเมืองภาพถ่าย แผนที่ และโบราณวัตถุเก่าแก่ต่างๆ

โบสถ์ออร์โธดอกซ์ดรัสคินินคาอิ

โบสถ์ออร์โธดอกซ์ดรัสคินินคาอิ (Druskininkai Orthodox Church) โบสถ์คริสต์นิกายออร์โธดอกซ์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ ค.ศ.1865 สล็อตตัวโบสถ์สร้างจากไม้ทาด้วยสีฟ้าสดใส เป็นโบสถ์ขนาดเล็กแต่ก็ถือว่ามีความสำคัญมากของเมือง

อุทยานกรูทัส (Grutas Park)

อุทยานกรูทัส (Grutas Park) อุทยานและพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่จัดแสดงรูปปั้นชาวโซเวียตและโบราณวัตถุในสมัยลิทัวเนียยังเป็นหนึ่งในสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต

เดอะสโนว์อารีน่า (The Snow Arena)

เดอะสโนว์อารีน่า (The Snow Arena) ลานสกีในร่มแห่งเดียวของประเทศลิทัวเนีย และเป็นหนึ่งในลานสกีในร่มขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น