วัดเขาสมอคอน วัดสวย

วัดเขาสมอคอน วัดสวย

วัดเขาสมอคอน วัดสวยวัดเขาสมอคอน วัดสวย ตั้งอยู่ บนแนวเขาสมอคอน ในตำบลเขาสมอคอน อำเภอ

ท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เป็นวัดโบราณ ที่มีหลักฐาน มาตั้งแต่ ใน

ยุคกรุงศรีอยุธยา แล้ว โดย จะมี เจดีย์ทรงลังกาย่อมุม ไม้ สิบสอง

ทำ บัวกรุ๊ปรองรับ องค์ ระฆัง เอาไว้ ซึ่งเป็น ลักษณะของเจดีย์ ที่

นิยม ใน ยุคอยุธยามา จนกระทั่ง ยุครัตนโกสินทร์นั่นเอง จ้ะ นอก

เหนือจากนี้ ก็ มี โบสถ์รวมทั้ง มณฑป ที่ งคงาม มากมาย ด้วย

เหมือนกัน

แม้กระนั้น ที่ เป็น ไฮไลท์เลย น่าจะ หนี ไม่ พ้น รูปปั้น หนุมาน ยืน

หาม เขา ที่ตั้งอย่าง สะดุดตา กึ่งกลาง นา โดยตาม ตำนาน เกี่ยว

กับหนุมาน นั้น เล่าว่า หนุมานได้ไปพบ ต้น สั ตระหนี รณี ตรี ชวา

แต่ว่า ไม่ เจอ เนื่องจากตรงเวลามืด แล้ว เลยเกรง ว่า จะรุ่งอรุณ

ซะก่อน ก็เลย คอน เอาเทือกเขามา ทั้งยังลูกนั่นเองจ้ะ ซึ่ง รูป

ปั้น นี้ ก็ได้ ที่มามาจาก ขณะนี้ นั่นเอง

ใน รอบๆ ของ เขา สมอ คอน นี้ถือได้ว่า แนวเขา ที่ มีความจำเป็น

ด้าน ประวัติศาสตร์ มีตำ นาน ดั้งเดิม เป็นอย่างมาก ได้แก่ จาก

หนังสือ อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ ฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน กล่าว ไว้

ว่า เขาสมอ คอน เป็น ที่อยู่ ของ สุกกทันตฤาษี คุณครู ของ

พระผู้เป็นเจ้า รามคำแหงมหาราช รวมทั้ง พระยางำเมือง

กษัตริย์เมือง จังหวัดพะเยา

ซึ่งน่าจะเป็น วงศ์สกุลหนอง แส โยน กเชียงแสน อีกทั้ง 2 ท่าน

เนื่องจากเมื่อ ทรงพระเยาว์ ได้เสด็จ มาศึกษาศิลปวิทยาที่ เขาสมอคอนนี้

ซึ่ง วัดเขาสมอคอน นั้น จะมีถ้ำเล็กๆ ใต้เจดีย์ และก็ ด้านใน

ก็มี โบราณสถานต่างๆ ก็คือ เจดีย์ ทรงกลม บน ยอดดอย เหนือ

ถ้ำ รอบๆวัดก็จะมีถ้ำต่างๆไม่ว่า จะเป็น ถ้ำพระนอน ถ้ำ

พราหมณ์หญิง ถ้ำชิงช้า ถ้ำไฟฉาย ฯลฯ ด้านในถ้ำจะมี พระ

นอน ยาวโดยประมาณ 10 เมตร ก่อด้วย ก้อนอิฐ ขนาดใหญ่

แม้กระนั้น ก็ ชำรุดทรุดโทรม ไปๆมาๆ ก แล้ว เพราะว่า เคย ถูก ขุด

รื้อถอน หา สั่งมีราคา จ้ะ รวมทั้ง ยัง มี ซาก พุทธรูป ยุค จังหวัด

ลพบุรี และก็ยุค อยุธยา จำนวนมาก ในถ้ำ ที่ นี้ ด้วย

ไม่ได้อยาก จะเชื่อ เลยคะ ค่ะ ว่า ที่ จังหวัดลพบุรี จะมี วัดงาม

แหล่ง ประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่ กึ่งกลาง ทุ่งข้าว อย่างงี้ ด้วย คนใด

กันแน่ต้องการมา สักกระบูชาขอพร ไหว้พระ เสริม มงคล และ

ดู ทิวทัศน์งามๆ ของ ถ้ำรวมทั้ง ท้องนา ทดลอง ปัก หมุด ตรงมา

ที่ วัดเขาสมอคอน กันมองนะคะ คงจะ ถูกอกถูกใจ อีกทั้งสาย

บุญ เ แล้วก็สาย ท่องเที่ยว ธรรมชาติ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น