ทะเลสาบ 3 สี ทิเบต

ทะเลสาบ 3 สี ทิเบต

ทะเลสาบ 3 สี ทิเบตทะเลสาบ 3 สี ทิเบต สื่อดังจีน เปิดเผยภาพสวยงาม ประหลาดตา ของ “ทะเลสาบ 3 สี“ที่ ประเทศทิเบต ซึ่งเกิดขึ้นได้เนื่องมาจากทะเลสาบ 3 แห่ง 3 สี

อาทิเช่น ดำ ขาว และก็เหลือง ทำให้น้ำทะเลสาบ แต่ละที่ต่าง มี สี แตกต่างตามความลึก รวมทั้ง ขี้ตะกอน ที่ สะสม นับ เป็น

เลิศ ใน น่าพิศวง ธรรมชาติ อัน น่าระทึกใจ ที่ ดินแดน หลังคา โลกโดยถูก กั้น ระหว่างกันด้วยเนิน ขนาดเล็ก โดยสีน้ำ ของ

ทะเลสาบ แต่ละ ที่ แตกต่างกัน สืบไป จากความลึกและก็ ขึ้ตะกอน ที่ สะสม

ส่าหรับ “เขตปกครองตนเอง ประเทศทิเบต” ตั้งอยู่ บน ที่ราบสูงชิงไห่ – ประเทศทิเบต ที่ แนวเขา หิมาลัย ทางทิศตะวันตก เฉ ใต้

ของ จีน ซึ่งพื้นที่ ดังที่กล่าวมาแล้ว ได้รับ การตั้งชื่อ ว่า เป็นเยี่ยมใน “หลังคาโลก”

เขตปกครองตนเอง ประเทศทิเบต มีความสูง เฉลี่ย ของ พื้นที่ อยู่ที่ 4,572 เมตร แบ่งเป็น 7 จังหวัด มีเมือง “ลาซา” หรือ

นครลาซา” เป็นเมืองเอก หรือ เมืองหลวง สำหรับ สถานที่เที่ยว ไฮไลท์ ในประเทศทิเบตนั้น ก็นำโดยโปตาลา” รวมทั้ง “วัด โจคัง” ซึ่ง สถานที่ มีคุณค่า ทั้งคู่ได้รับการ

ประกาศ ให้เป็น มรดกโลก พร้อมใน ปีคริสต์ศักราช 1994 เว้นเสียแต่ 2 มรดก โลก สำคัญแล้ว ประเทศทิเบตยังมี สถานที่

สำหรับท่องเที่ยว ทางธรรมชาติ อันงดงาม เชื้อเชิญตลึง อีกมากมาย ไม่ว่า จะเป็น ที่ราบสูง ชิงไห่ ทะเลสาบ ตัง ฉยง ชั่วช้า

ทะเลสาบ หยาง จัวยงเลว ทะเลสาบนัมโซ ทะเลสาบ เส้อหลิ้นแม่น้ำฉาอวี๋ แม่น้ำ ยาร์คุณลุง ซาง โป รวมทั้ง “ทะเลสาบ 3 สี”

ที่นับว่าเป็น อีก หนึ่ง การเกิด อัศจรรย์ ที่เกิดขึ้นจาก การผลิต สรรค์ของ ธรรมชาติ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น